Politika privatnosti

Uslovi korišćenja

O nama

Osnovni podaci o kompaniji
OROZOVIĆ FITNESS
Puno poslovno ime udruženja je: Orozović Fitness doo Aranđelovac
Sedište: Aranđelovac, Braće Jugovića 4
Telefon: +381 64 436 08 57
Šifra delatnosti: 8551 Sportsko I rekreativno obrazovanje
Matični broj: 21894664
PIB: 113593933
TR: 160-6000001680049-22
Web adresa: wwww.orozovicnikola.rs

Uslovi korišćenja sajta
Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

Ko ima pravo na obrazovanje na Online platformi OROZOVIĆ FITNESS?

OROZOVIĆ FITNESS program je dostupan svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti programe platforme pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.

Način učestvovanja u toku participacije u programima sajta OROZOVIĆ FITNESS. Proces programa se ostvaruje online putem. Svi neophodni materijali za praćenje programa se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi.

Obaveštavanje korisnika se može vršiti:

Putem mejla
Putem veb sajta Nikola Orozović
Putem platforme za učenje
Telefonom
SMS-om
Poštom

Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime korisnika koji se registuje na platformi. Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana.

Korisnički servis - telefon: +381 64 436 08 57

Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik dobija na sajtu materijal za trening i ishranu. Korisniku nisu potrebni nikakvi dodatni materijali kako bi uspešno koristio platformu, već mu je sav materijal obezbeđen i dostupan na onlajn platformi.

Dostava programa

Nakon izvršenog plaćanja, program se automatski pojavljuje u delu: Moj nalog/Moji treninzi. Program se pojavljuje kao video materijal. U video materijalima su instrukcije kako se program izvodi. U programima u kojima je to potrebno, postoje i dodatna tekstualna objašnjenja. Program će se nalaziti na ovom mestu sve dok ne istekne vremensko ograničenje trajanja programa.

Autorska prava

Celokupan materijal OROZOVIĆ FITNESS zaštićen je autorskim pravom.

Politika reklamacije

Postupak reklamacije Programi koji se prodaju putem naše onlajn platforme predstavljaju vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa već onlajn putem prikaza videa, audio snimaka, tekstualnog sadržaja, kvizova i igrica na platformi.

Udruženje za promociju zdravog života – OROZOVIĆ FITNESS ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu i u tim slučajevima reklamacija nije moguća. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine programa na Web sajtu ili niste dobili kupljeni program, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis nikolaorozovic.no@gmail.com i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni program.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na nikolaorozovic.no@gmail.com sa zahtevom za reklamaciju. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro, MasterCard, Dina ili Amex kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na povraćaj novca

U slučaju odustanka od programa ili nezadovoljstva, potrošač ima pravo na zahtev za povraćaj novca, ukoliko:
Zahtev za reklamaciju podnese u roku od 48 sati od aktivacije profila na platofrmi. Zahtev se šalje elektronskim putem na adresu nikolaorozovic.no@gmail.com
Povraćaj novca se vrši u roku od 30 dana. Troškovi vraćanja novca Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.
Orozović Fitness doo Aranđelovac ne odgovara za zdravstveno stanje korisnika. Korisnik je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom pre pristupanja korišćenja usluga platforme.

Registracijom na platfomu korisnik je saglasan da je svojevoljno, isključivo na svoj rizik i odgovornost pristupio treninzima na Online platformi OROZOVIĆ FITNESS pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja i zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizišlih iz gore navedenih trening, te mogućnosti nastanka štete.

Izjava o konverziji

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u
Orozović Fitness doo Aranđelovac nije obveznik PDV-a.
POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

OPŠTE INFORMACIJE

Pre prikupljanja podataka, Online OROZOVIĆ FITNESS platforma obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

1. Da je Online platforma uspostavljena od strane Orozović Fitness doo Aranđelovac.
2. Da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Orozović Fitness doo Aranđelovac.
3. Da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online platforme, bezbednost korisnika Online platforme, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online platforme u skladu sa zakonom;
4. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Online platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na Online platformi;
6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online platforme i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
7. Pa u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA O LIČNOSTI NAŠIH KUPACA, KLIJENATA I POSLOVNIH PARTNERA JE PRIORITET OROZOVIĆ FITNESS ONLINE PLATFORME.

Podatke o ličnosti kupaca koje prodavac bude prikupio prilikom zaključenja ugovora o članstvu biće obrađivani i čuvani u cilju realizacije kupovine naših usluga, kao i u cilju realizacije prava kupaca propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Online platformi dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Online platforma će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online platforma prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom ili registracijom na Online platformi podrazumeva se saglasnost korisnika da mu Online platforma šalje e-mail,sms i viber obaveštenja. Online platforma daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, sms i viber lista koje se koriste za marketinške kampanje.

COOKIES - KOLAČIĆI

Kako bi naša web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, ova stranica mora vašem računaru da pošalje malu količinu informacija (tzv. cookies ili kolačići). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da pre slanja kolačića obezbedimo vaš pristanak. Korišćenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.

Naša Internet prodavnica koristi “cookies” da vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta vašim potrebama.

Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus vašem računaru.

Cookie-i su jedinstveno dodeljeni vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će vam uštedeti vreme.

SIGURNOST PODATAKA

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online platforma ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

RASPOLOŽIVOST PRIKUPLJENIH INFORMACIJE O KUPCU

Kupci mogu od Online prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Online prodavnica poseduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtevaju od Online platforme da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe.

Informacije koje Online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci registracijom na Online platformi udruženju daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA O KUPCU I AŽURIRANJE

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom Orozović Fitness doo Aranđelovac zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Orozović Fitness doo Aranđelovac obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

IZJAVA O ZAŠTITI POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Obavezujemo se da ćemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.